Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Sinu klubi

Kehtib alates aprill 2021. 

 

 •   Mida tähendab käesolev Privaatsuspoliitika?

Käesolev Privaatsuspoliitika (edaspidi tekstis - Privaatsuspoliitika) mitte ainult ei määratle tingimusi, mida peavad järgima kõik impuls.ee veebilehe (edaspidi tekstis - Veebileht) külastajad, iTunes´t ja Google Play´st allalaetava mobiilirakenduse Impuls EE (edaspidi tekstis - Rakendus) kasutajad, Impuls EE OÜ  (edaspidi tekstis - Impuls EE) teenuste saajad, isikud, kes on tegelenud aktiivsete internetitegevustega  Impuls EE sotsiaalmeedia kontodel, isikud kes on nõustunud saama Impuls EE turundusmaterjale, isikud, kes osalevad Impuls EE üritustel, Impuls EE kliendid (edaspidi tekstis - Kliendid), vaid ka sätestab peamisi Isikuandmete töötlemise eeskirju, mida peavad Kliendid järgima. 

Loetakse, et Klient tutvub Privaatsuspoliitikaga ja nõustub seda järgima, kui ta külastab Veebilehte, laeb alla Rakenduse, soetab teenuse, külastab Impuls EE sotsiaalmeedia kontosid, nõustub saama Impuls EE otseturunduse teavitusi, pöördub seoses töökohale kandideerimisega Impuls EE poole, külastab Impuls EE üritusi. Kui Klient, ei nõustu mõne Privaatsuspoliitika sättega, kaotab ta õiguse külastada Veebilehte, kasutada Rakendust, kasutada mis tahes Impuls EE poolt osutatavaid teenuseid, pöörduda Impuls EE poole seoses töökohale kandideerimisega, tegeleda aktiivsete tegevustega  Impuls EE sotsiaalmeedia kontodel.

 • Impuls EE OÜ kohta

Ettevõtte Impuls EE OÜ, registrikood 10863512 , juriidiline aadress Ehitajate tee 114b, 13517 Tallinn, Eesti. Kontaktid andmete saamiseks: e-post info@impuls.ee.

 • Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on mistahes Impuls EE poolt kogutav teave Kliendi kohta, mida võidakse kasutada Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks ja mida säilitatakse elektroonilisel või muul viisil. 

Isikuandmed hõlmavad mistahes teavet (kaasa arvatud Kliendi eesnimi, perekonnanimi, aadress, IP-aadress), mida Impuls EE kogub Klientide kohta käesolevas Privaatsuspoliitikas, Kliendi eraldiseisval nõusolekul või  kokkuleppel Impuls EE poolt määratletud eesmärgil. 

Need andmed hõlmavad ka avalikult kättesaadavat Klientide isiklikku teavet, millega Impuls EE tutvub, kui Klient võtab Impuls EE´iga ühendust sotsiaalmeedia vahendusel või tegeleb aktiivsete tegevustega Impuls EE sotsiaalmeedia kontodel.

 • Kuidas Impuls EE kogub ja kasutab Klientide isikuandmeid

Impuls EE vajab Klientide Isikuandmed, mida võidakse koguda alljärgnevalt kirjeldatud viisidel. 

 

Privaatsuspoliitikas toome välja, millega peaks arvestama, kui ettevõte kogub isikuandmeid:

 • isikute kohta, kes kasutavad Impuls EE teenuseid või soetavad Impuls EE poolt müüdavaid tooteid;
 • isikute kohta, kes nõustuvad saama Impuls EE turundusmaterjale;
 • Impuls EE´iga ühendust võtnud isikute kohta;  
 • Veebilehe külastajate kohta; 
 • isikute kohta, kes kasutavad Rakendust;
 • sotsiaalmeedia vahendite kasutajate kohta, kes mistahes viisil pöörduvad Impuls EE´i poole läbi Impuls EE sotsiaalmeedia kontode või osalevad neis aktiivsete tegevustega; 
 • isikute kohta, kes osalevad Impuls EE üritustel;
 • töökohtadele kandideerijate kohta. 
 • Isikuandmete töötlemine teenuste osutamisel 

Andmetöötluse eesmärk

Töödeldavad Isikuandmed

Andmetöötluse tähtaeg

Andmetöötluse alus

Lepingu sõlmimine, teenuste müümine ja osutamine.

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, sünniaeg, elukoht (aadress), telefoninumber, ostuga seotud teave (ostukuupäev, teenuse kirjeldus, hind, antud allahindlus).

Vanemate (kui teenuste saaja on alaealine isik) nimi, perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber.

Need andmed on kohustuslikud, nende esitamata jätmisel ei saa me Teile teenuseid osutada.

Lepingute sõlmimist kinnitavaid dokumente säilitatakse 10 aastat alates lepingu lõppemise päevast. 

Kliendikonto andmeid 5 aastat alates kliendi viimasest sisenemisest kliendikontole või kliendi viimasest ostupäevast. 

Lepingu täitmine.

Teenuste osutamine, Rakenduse kasutamisel.

Teenuste osutamine, Rakenduse kasutamisel.

E-posti aadress, sessiooni ID, nimi, perekonnanimi

5 aastat alates kliendi viimasest sisselogimisest  

Klientide identifitseerimine, Impuls EE  spordiklubidesse pääse eesmärgil.

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, sünniaeg, elukoht (aadress), telefoninumber, isikut tõendav dokument (on näidatav vaid juhul, kui isik ei ole nõus olema muul viisil identifitseeritav). 

Liikmelisuse kehtivuse tähtaeg 

Lepingu sõlmimine

 

Kliendi (alates 18. a) sõrmejäljeandmed, isiku foto (kui sõrmejälge ei esitata).  

 

Nõusolek

 

 • Otseturundus

Isikutele, kes on esitanud enda kontaktandmed ja on avaldanud soovi saada teavet Impuls EE pakutavate kaupade ja (või) teenuste kohta, saadame elektrooniliste sidevahendite teel (e-posti, SMS sõnumitena) pakkumisi Impuls EE teenuste osutamise või kaupade müügi kohta, uudiskirju ja muud reklaammaterjali, kutseid osalema müügikampaaniates, küsime arvamust osutatud teenuste kohta, teavitame Impuls EE spordiklubi uudistest, teenuste osutamise korrast. 

Otseturunduse eesmärgil töötleb Impuls EE Teie järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, sünniaeg (kohustuslikud andmed, ilma milleta ei saa me Teile saata otseturunduse teavitusi); andmed, mis kinnitavad õigust osaleda reklaamikampaaniates, reklaamikampaaniate tingimuste andmed, mis kinnitavad reklaamikampaaniates osalemise õigust, reklaamikampaaniate tingimusi täitvad dokumendid (kohustuslikud kampaaniates osalemiseks); aadress, sugu, perekonnaseis, töökoht, laste arv (mitte kohustuslikud andmed). 

Teie andmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil 1 (üks) aasta peale nõusoleku saamist.  

Kui olete meie Klient ja ei keeldu Impuls EE otseturunduse teavitustest, saadame Teile põhinedes meie õigustatud huvile e-posti teel teavitusi kaupade või teenuste kohta, mis sarnanevad Teile juba osutatavate teenuste või müüdavate kaupadega. 

Teil on õigus igal ajal loobuda otseturunduse teavituste saamisest, võttes meiega ühendust e-posti teel:  info@impuls.ee. 

Kui Te olete 16 aastane, saate anda ise nõusoleku otseturunduse teavituste saamiseks, kuid kui Te veel ei ole 16 aastane, küsime selleks Teie vanemate nõusolekut. Sellisel juhul palume näidata ära Teie vanemate või hooldajate nimi, perekonnanimi ja e-posti aadress, kellele me saadame päringu seoses nimetatud nõusolekuga. Selles punktis loetletud Isikuandmeid Töötleb Impuls EE 1 (üks) aasta peale nõusoleku saamist, peale seda aga kustutab need.  

Otseturunduse eesmärkidel edastatakse Teie andmed järgmistele ühtsesse gruppi kuuluvatele ettevõtetele: 

Ärinimi

Andmed

Alus

Millise aja jooksul andmeid säilitatakse 

Andmekaitsespetsialist ja tema kontaktandmed

UAB „Impuls LTU“

 

Kliendi nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber

Nõusolek 

1 aasta alates nõusoleku saamisest 

Justina Keraitytė-Steponavičienė.

tel: +37052357155

 

Teie e-posti aadress ja telefoninumber edastatakse sotsiaalmeedia võrgustikele „Facebook“ ja „LinkedIn“, et saaksite näha Impuls EE reklaami. 

 • Võtke meiega ühendust

Veebilehel on esitatud mitu viisi, kuidas saate Impuls EE´iga ühendust võtta.  Me võtame vastu kõik teavitused, vaatame need üle ja esitame neile vastused. Meiega kontakteerumiseks esitage Veebilehel meile enda nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, külastatav Impuls EE spordiklubi, sõnumisisu. 

Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, siis töötleme Teie järgmiseid andmeid: Teie eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ning meievaheline kirjavahetus. 

Selliseid andmeid töödeldakse lepingu täitmise ettevalmistamiseks või Teie küsimustele vastamiseks. Kui Te ei esita enda kontaktandmeid, ei ole Teiega võimalik ühendust võtta. 

Juhime tähelepanu, et Veebilehel võidakse kasutada e-kirjade jälgimise või blokeerimise tarkvara, ja Te peate tagama, et Teie poolt saadetud kirjad ei sisalda õigusvastast sisu.

Kirjavahetust säilitatakse 1 (üks) aasta alates teavituse saamisest, välja arvatud teavet, mille säilitamiseks on Privaatsuspoliitikas või õigusaktides sätestatud muud tähtajad. 

Kõiki Isikuandmeid, mida Te esitate meiega suheldes, kasutatakse vaid eelnevalt kirjeldatud eesmärkidel ning teavituste läbivaatamiseks ning suhtlusvoogude haldamiseks ja juhtimiseks. Kohustume ilma Teie selgesõnalise  nõusolekuta mitte kasutama Teie isikuandmeid mistahes väljaannetes selliselt, et oleks võimalik tuvastada Teie isikusamasust.  

Palume võtta arvesse, et me võime Teiega ühendust võtta posti, e-posti või telefoni teel. Palume meid teavitada enda isikuandmete muutumisest. 

 • Veebilehtede külastajad

Te saate Veebilehele registreeruda ja luua isikliku konto, kui olete vähemalt 18 aastane. Kogu teavet, mille Te Impuls EE´ile esitate registreeritud Kliendiks saamisel, salvestatakse ja säilitatakse Teie kui Kliendi nõusolekul, juhindudes Privaatsuspoliitika tingimustest. Kui me leiame põhjendatult, et Te rikkusite meie Privaatsuspoliitika mistahes sätteid, on meil õigus igal ajal Teie Kliendikonto blokeerida.  Kui Te teate või arvate, et kõrvaline isik on saanud teada Teie kasutajanime või salasõna, siis peate sellest meid võimalikult kiiresti teavitama e-posti teel: info@impuls.ee.  

  • Küpsised

Küpsis on väike teksti- ja numbrifail, mida me Teie nõusolekul salvestame Teie veebilehitsejasse või Teie arvuti kõvakettale. Erinevatel eesmärkidel kasutame me erinevaid küpsiseid. Samuti aitavad küpsised meil eristada Teid teistest Veebilehe kasutajatest, seega tagavad Veebilehe meeldivama kasutamise ja võimaldavad meil Veebilehte täiustada.

Enamus veebilehitsejaid võimaldavad lükata tagasi kõiki küpsiseid. Mõningate veebilehitsejate puhul on aga võimalik lükata tagasi vaid kolmandate osapoolte küpsiseid. Seega saate Te kasutada kõiki neid võimalusi, kuid pidage silmas, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt Veebilehe kasutamist ja ilma küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki Veebilehe teenuseid. 

Meie kasutame järgmisi küpsiseid, mille detailse nimekirja leiate SIIT:  

  • Hädavajalikud küpsised. 

Need küpsised on vajalikud selleks, et Veebileht töötaks. Selliste küpsiste poolt töödeldavate andmete aluseks on lepingu täitmine Veebilehe külastamisel ja Impuls EE´i poolt külastamise kvaliteedi  ning turvalisuse tagamine. Need võivad olla Küpsised, mis näiteks võimaldavad Kliendil Veebilehel asuvale kontole sisse logida ja pääseda Veebilehe kaitstud piirkondadesse, kasutada ostukorvi funktsiooni või muid teenuseid. 

  • Analüütilised  

Need küpsised võimaldavad Impuls EE´il tunda ära ja arvutada kokku Veebilehe külastajaid ning jälgida, kuidas külastajad Veebilehel liiguvad. See aitab Impuls EE´il parendada Veebilehe töötamist ja tagada, et kasutajad saaksid kergesti leida seda, mida nad otsivad. Nende küpsiste poolt kogutavate  andmete töötlemise aluseks on Klientide nõusolek.

  • Funktsionaalsed küpsised. 

Neid küpsiseid kasutatakse Klientide äratundmiseks, kui nad naasevad Veebilehele, et Impuls EE saaks kohandada esitatavat sisu Klientide vajadustele, jätta meelde Klientidele aktuaalset teavet. Nende küpsiste poolt kogutavate  andmete töötlemise aluseks on Klientide nõusolek.

  • Kolmandate osapoolte teenused
  • Iga kord, kui Klient külastab Veebilehte, kasutatakse Impuls EE nimel ja õiguslikes huvides kolmanda poole tarkvara „Google Analytics“ ja kogutakse teavet selle kohta, kuidas Kliendid Veebilehte kasutavad, näiteks fikseeritakse Klientide tegevus Veebilehel ja määratakse külastaja käitumismudeleid. Seda teenust kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kui paljud inimesed Veebilehte külastavad ja milliste osade vastu huvi tunnevad. Kogutud teave aitab selgitada, kuidas Veebileht töötab ja kuidas võiks Impuls EE seda parendada. Impuls EE ei tuvasta Klientide isikusamasust ja ei võimalda seda teha „Google Analytics“ programmil. 
  • Veebilehel esitatakse „YouTube“ videosalvestisi. Teenuseosutaja „YouTube“ kontrollib kogu isikute poolt kogutud teavet ja selle sisu. Teenuseosutaja „YouTube“ Privaatsuspoliitikaga saab tutvuda aadressil https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.
 • Sotsiaalmeedia

Kogu teavet, mida Te meile esitate sotsiaalmeedia vahendusel (kaasa arvatud funktsioonide „Like“ ja „Follow“ kasutamine ning muu kommunikeerimine) kontrollib suhtlusvõrgustiku haldur. 

Veebilehel on esitatud viited meie sotsiaalmeedia kontodele. Praegu on meil järgmised sotsiaalmeedia kontod: 

  • “Facebook“, (https://www.facebook.com/privacy/explanation);
  • “Instagram“, (https://help.instagram.com/155833707900388);
  • “LinkedIn“, (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

Soovitame lugeda läbi kolmandate poolte privaatsuspoliitikad (vt ülalviidatud sulgudes olevad lingid) ja võtta teenuste osutajatega isiklikult ühendust, kui Teil tekib mistahes küsimusi seoses sellega, kuidas nad Teie isikuandmeid kasutavad.   

 • Osalemine Impuls EE üritustel

Teie nõusolekul kasutame Teie eesnime, perekonnanime, teavet osalemise kohta Impuls EE üritustel ja fotot Impuls EE üritustest teavitamiseks. Me lubame selliste fotode kasutamisega mitte riivata Teie au ja väärikust. Teie nõusolekul võidakse Teie fotosid avaldada Impuls EE sotsiaalmeedia kontodel, Veebilehel. 

Meedia esindajad võivad Teie fotosid avaldada vaid pidades kinni neile rakendatavate seadustest tulenevatest nõuetest, kuid Impuls EE ei vastuta meedia esindajate tegevuse eest. 

Fotosid avaldatakse ja säilitatakse 3 aastat peale ürituse toimumist, välja arvatud kui seadustega on sätestatud muud erandid. 

 • Isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel 

Tööle kandideerimisel kogume ja töötleme me töötajate valimise eesmärgil ning Teie kui tööle kandideerija nõusolekul Teie elulookirjeldust ja / või motivatsioonikirja ja / või muud Teie poolt esitatud teavet, mille Te meile või värbamisettevõttele esitate. 

Kui Te ei esita enda elulookirjeldust ja / või motivatsioonikirja, ei saa me hinnata Teie sobivust pakutavale töökohale.  

Juhul, kui Te ei esita meile oma nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks, oleme me kohustatud Teie isikuandmed kustutama ja / või hävitama 5 (viie) tööpäeva jooksul. 

 • Andmete avalikustamine

Me võime avalikustada teavet Teie kohta meie töötajatele, juhtidele, vahendajatele, teenuste osutajatele või alltöövõtjatele, kui see on põhjendatult vajalik neil eesmärkidel, mis on kirjeldatud käesolevas Privaatsuspoliitikas. 

Lisaks võime me avalikustada teavet Teie kohta:  

 • Kui peame seda tegema seadusest tulenevalt;  
 • Enda õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud Teie andmete edastamine kolmandatele isikutele, Teilt võlgade sissenõudmiseks);
 • Kavatsedes müüa Ettevõtte tegevuse või selle varaosa, avaldades Teie isikuandmeid tegevuse või selle osa potentsiaalsele ostjale; 
 • Müües Ettevõtte tegevuse või selle peamise varaosa kolmandatele Isikutele. 

Teie Isikuandmeid ei edastata kolmandasse riiki ja (või) rahvusvahelisele organisatsioonile.  

Välja arvatud käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel, ei esita me Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele. 

Privaatsuspoliitikas kirjeldatud saajate nimekiri või saajate kategooriad võivad muutuda, seepärast kui soovite olla teavitatud Teie isikuandmete saajate muudatuste kohta, palume meid sellest teavitada e-posti teel info@impuls.ee, näidates kirja tekstis ära „Soovin saada teavet minu isikuandmete saajate muudatuste kohta, nimi, perekonnanimi“. 

 • Kolmanda osapoole materjal ja kolmanda poole veebilehed  

Meie Veebilehel ja Rakenduses võib olla esitatud kolmandate osapoolte reklaam. Sellised kolmandad osapooled on eranditult vastutavad sellise reklaami sisu eest ja on kohustatud tagama, et see vastaks neile rakendatavatele õigusaktidele.

Kolmanda osapoole veebilehte võite külastada omal vastutusel. Meie ei võta mingit otsest ega kaudset vastutust sellistel veebilehtedel esitatud sisu, teabe täpsuse ega avaldatud arvamuste eest, samuti pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest. 

Meie  teabematerjalis võib olla teavet, mille allikaks on kolmandate osapoolte veebilehed.  Materjal, mis on saadud kolmanda osapoole veebilehelt, märgistatakse vastavalt, lisaks võib olla esitatud viide algsele veebilehele. Me ei võta mingit vastutust andmete eest, mis on saadud kolmanda osapoole veebilehelt ja mis on esitatud viitena Teie jaoks mõeldud teabematerjalis ega selliste kolmanda osapoole kasutatavate isikuandmete eest.   

 • Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid töödeldakse juhindudes seejuures Isikuandmete kaitse üldmäärusest, Eesti Isikuandmete kaitse seadusest ja teiste asjassepuutuvate õigusaktidega sätestatud nõuetest. Teie isikuandmete töötlemisel rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 • Teie õigused

Käesolevas osas esitame teabe Teie õiguste kohta seoses meie Teie isikuandmete töötlemise ja juhtude kohta samuti, millal Te neid õigusi kasutada saate. Kui Te soovite saada rohkem teavet enda õiguste kohta või neid õigusi kasutada, võtke meiega ühendust e-posti aadressi teel: info@impuls.ee. 

Impuls EE esitab Teile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem, kui 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest teabe toimingute kohta, mida ta rakendab Teie taotluse saamisel seoses Teie õiguste kasutamisega.  Võttes arvesse taotluse keerukust ja saadud taotluste arvu, võib nimetatud tähtaega pikendada veel 2 (kaks) kuud. Sellisel juhul teavitame me Teid 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest sellisest tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest. Impuls EE keeldub Teie õiguste täitmisest ainult õigusaktidega ettenähtud juhtudel.  

  • Nõusoleku tagasivõtmise õigus  

Kui olete andnud meile selgesõnalise nõusoleku seoses Teie isikuandmete töötlemisega, saate selle igal ajal tagasi võtta.  Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

  • Õigus tutvuda enda isikuandmetega  

Soovime, et Te mõistaksite, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame ja et Te ei kogeks seoses sellega mingeid ebamugavusi. Te võite meiega igal ajal ühendust võtta ja uurida, kas me töötleme Teie kohta käivaid isikuandmeid. Kui me säilitame või mingilgi viisil kasutame Teie isikuandmeid, on Teil õigus nendega tutvuda. Selleks esitage meile kirjalik avaldus e-posti aadressil: info@impuls.ee ning kinnitage enda isikusamasus. 

  • Õigus taotleda rohkem teavet 

Loodame, et Te mõistate, et kirjeldada kõiki võimalikke isikuandmete kogumise ja kasutamise viise on väga raske. Me püüame esitada võimalikult selge ja põhjaliku teabe ning kohustume uuendama käesolevat Privaatsuspoliitikat, kui isikuandmete kasutamise toimingud muutuvad. Kui Teil siiski tekib mingeid küsimusi Teie isikuandmete kasutamise kohta, vastame neile meeleldi ning esitame kogu lisateabe, mida saame avaldada. Kui Teil on mingeid konkreetseid küsimusi või kui Te ei saanud esitatud teabest aru, võtke meiega ühendust. 

  • Täiendavad õigused

Alljärgnevalt esitame teabe Teie täiendavate õiguste kohta, mida saate kasutada, järgides alljärgnevalt kirjeldatud korda.

 • Teil on õigus taotleda meilt mistahes olemasolevate ebatäpsete andmete parandamist.  Sellisel juhul võime me paluda Teilt parandatud teabe kinnitamist. 
 • Teil on õigus taotleda meilt Teie isikuandmete kustutamist. Palume pidada silmas, et sellise taotluse saame täita vaid juhul, kui: 
 • Teie Isikuandmed ei ole vajalikud nende eesmärkide täitmiseks, milleks need algselt koguti, (näiteks, me vajame Teie isikuandmeid, et saaksime vastata Teie kirjadele); 
 • Isikuandmeid koguda, säilitada või kasutada keelavad meid seadused; 
 • Teie isikuandmed ei ole vajalikud mõnest seadusest tulenevalt või õigusliku nõude määramiseks, täitmiseks või kaitsmiseks, näiteks kohtuprotsessis.  
 • Teil on õigus meilt nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist ja/või esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise osas;
 • ajavahemikul, mis on vajalik selleks, et veenduksime Teie isikuandmete täpsuses, kui Te esitate  pretensioone seoses andmete täpsusega; 
 • kui meie poolt teostatav Teie isikuandmete kogumine, säilitamine või kasutamine on õigusvastane, kuid Te otsustate mitte taotleda andmete kustutamist; 
 • kui Teie isikuandmed ei ole meile vajalikud, kuid Teie vajate neid, et saaksite selgitada välja, esitada või kaitsta õiguslikku nõuet;
 • ajavahemikul, mis on vajalik selleks, et selgitada välja, kas meil on tähtsam õiguslik alus Teie isikuandmete edasiseks töötlemiseks, kui olete kasutanud enda õigust olla vastu enda isikuandmete töötlemisele. 
 • Teie nõusolekul või lepingu sõlmimise eesmärkidel on Teil õigus Teilt saadud andmete ülekandmisele. Selle õiguse kasutamisel paigutame Teie taotlusel ümber Teie poolt esitatud andmete koopia. 
 • Teil on õigus mitte nõustuda, et me Teie isikuandmeid kasutame:  
 • Kui me kasutame selliseid andmeid enda õigustatud huvide saavutamise tagamiseks, kuid meil ei ole kaalukamat õiguslikku alust Teie isikuandmeid edasi kasutada; või 
 • Igal ajal, kui kasutame Teie isikuandmeid uudiskirjade saatmiseks või otseturunduse eesmärkidel. Sellisel juhul ei kasutata andmeid enam neil eesmärkidel, kuid neid võib kasutada muudel õiguslikel eesmärkidel.
 • Kaebused

Kui Te arvate, et Teie, kui andmesubjekti õigusi on ja (või) need võivad olla rikutud, palume viivitamata pöörduda meie poole järgmisel e-posti aadressil info@impuls.ee. Me tagame, et kohe, kui oleme saanud kätte Teie kaebuse, võtame Teiega mõistliku aja jooksul ühendust ja teavitame kaebuse uurimise käigust, hiljem ka tulemusest. 

Kui uurimise tulemus Teid ei rahulda, saate esitada kaebuse järelvalveasutusele – Riiklikule andmekaitseinspektsioonile, s.o Eestis Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee).  

 • Vastutus

Te olete vastutav enda salasõna ja esitatavate andmete konfidentsiaalsuse eest ning muude toimingute eest (andmete edastamise, esitatud tellimuste jms), mis on tehtud meie Veebilehel ja (või) Rakenduses, sisselogituna Teie andmetega. Te ei tohi avaldada enda salasõna kolmandatele isikutele. Kui meie Veebilehe ja (või) Rakenduse poolt osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on loginud sisse Teie andmetega, loeme meie, et sisseloginud olete Teie. Kui Te kaotate enda sisselogimisandmed, peate meid viivitamata teavitama posti, telefoni, faksi või e-posti teel. 

Te olete vastutav selle eest, et meile esitatud Teie andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Kui Teie esitatud andmed muutuvad, peate meid viivitamata sellest teavitama, muutes vastavaid andmeid  registreerumisvormil või kui andmed ei ole registreerumisvormil näidatud, teavitades meid e-posti teel.  Me ei ole mingil viisil vastutavad kahju eest, mis on Teil tekkinud seoses sellega, et Te esitasite valesid või mittetäielikke isikuandmeid või Te ei teavitanud meid oma andmete muutumisest. 

 • Privaatsuspoliitika muudatused

Me võime käesolevat Privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada või muuta. Uuendatud või muudetud  Privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamise momendist meie Veebilehel ja (või) Rakenduses. Te peaksite aega-ajalt kontrollima ja veenduma, et ajakohase Privaatsuspoliitika versioon on Teile sobiv.  

Privaatsuspoliitika uuendamisel teavitame Teid tähtsamatest muudatustest, avaldades need Veebilehel ja (või) Rakendustes. Kui Te logite sisse Veebilehte või (ja) Rakendusse peale sellise teavituse avaldamist, nõustute Te uuenduses näidatud uute nõuetega. Allolev „Uuendamise kuupäev“ näitab, millal on Privaatsuspoliitikat viimati uuendatud.  

Viimane Privaatsuspoliitika uuendus tehti 2021 a.

Küpsise nimetus

Andmetöötluse  eesmärk/otstarve

Loomismoment

Kehtivusaeg

Küpsise olemus (hädavajalik, analüütiline, funktsionaalne)

Kasutatavad andmed

showRegistrationForm

kas näidata Kliendile registreerumisvormi/ popup

Kliendi veebilehe külastamisel

1 päev

 

sessiooni ID

__cfduid

"__cfduid" küpsise määrab CloudFlare teenus, selleks, et tagada usaldusväärne veebiliiklus. See ei vasta mingile  veebirakenduses olevale kasutajanimele. Samuti ei säilita küpsis mingit isikusamasuse tuvastamise teavet 

Kliendi veebilehe külastamisel

1 aasta

 

 

duobleclick.net /

test_cookie

kontrollida, kas kasutaja veebilehitseja toetab küpsiseid

Kliendi veebilehe külastamisel

15 min

 

 

paysera.lt /

PHPSESSID

sessiooni identifitseerimiseks

Kliendi veebilehe külastamisel

1 päev

 

sessiooni ID

onesignal.com

kontrollida, kas kasutaja on nõustunud saama veebilehitsejas teavitusi (ingl push notifications) 

Kliendi veebilehe külastamisel

 

 

 

facebook.com / act

Veebilehe kiiruse optimeerimiseks 

Kliendi veebilehe külastamisel

sessiooni lõpuni

 

 

facebook.com / c_user

kontrollida kas kasutaja on sisseloginud 

Kliendi veebilehe külastamisel

30 päeva

 

kasutaja ID

facebook.com / datr

kasutaja käitumise jälgimiseks

 

Kliendi veebilehe külastamisel

2 aastat

 

 

facebook.com / fr

Reklaami kasutamiseks

Kliendi veebilehe külastamisel

2 aastat

 

 

facebook.com / lu

kontrollida kliendi registreerumise staatust 

Kliendi veebilehe külastamisel

2 aastat

 

 

 

facebook.com /

presence

küpsis „Facebook“ võrgule, mis võimaldab kasutada „Facebook“ kõnefunktsioone

Kliendi veebilehe külastamisel

sessiooni lõpuni

 

 

facebook.com / sb

küpsis „Facebook“ võrgule, mis võimaldab näidata reklaami

Kliendi veebilehe külastamisel

2 aastat

 

 

facebook.com / xs

„Facebook“ võrgu analüütiline küpsis, mis identifitseerib kasutajat, rakendust või veebilehte 

Kliendi veebilehe külastamisel

60 päeva